GFG Blog

Az leszek, amivé ti tesztek

Milliós Messiások. Tíz tézis az ellenzéki összefogás kudarcáról

2012.10.15. 07:01, gfg ,

„Jósoknak itt ma könnyebb, / S a fájdalmak mismások: / Milliós Messiások / Magyar sok Messiások. / Elmessiásodtak... / Üdvük nincs - majd szereznek. / Mert mást mit is tehetnek... / Faképpel elszegődnek: / Beállnak mind keresztnek.”

(Kovács András Ferenc: Új magyar Messiások)

 

 

Van tíz tézis.

Ezek a pontok arról szólnak, hogy komoly akadályai vannak az ellenzéki összefogás sikerének.

Három tézis szól az ellenzékről, három az összefogásról, három az új Messiásról, és egy a ráadás.

 

Az összefogás feltétele, hogy

1. Az MSZP mondjon le vezető szerepéről! Ahhoz, hogy az MSZP része lehessen egy körvonalózódó ellenzéki összefogásnak, fel kell adnia azt a törekvését, hogy az ellenzék vezető ereje legyen. Ez azt is magában foglalja, hogy Mesterházynak el kell fogadnia Bajnai vezető szerepét, a párt uralására tett eddigi erőfeszítéseit zárójelezve ezzel. Nem annyira magától értetődő azonban, hogy mindezt miért is tenné. Az MSZP, akárhogy is lesz, 2014-ben egészen biztosan jobb eredményt érne el, mint legutóbb, ez kétségtelenül Mesterházy sikere lenne. Miért is lépne hátra?

2. Az LMP szakadjon! Vagyis az egyik LMP-nek az összefogás érdekében hidegre kellene tennie az összefogásellenes szárnyat, vagyis a másik LMP-t. Az a kérdés azonban, hogy mi maradna meg ezzel a lépéssel abból a bizonyos LMP-identitásból? Az összefogásellenes erőknek ugyanis jó okuk van arra, hogy ne változtassanak politikájukon: először az imázst kell megerősíteni, védve a hitelességet, ez fontosabb, mint eljátszva a „tiszta erő” kártyát, prostituálódni valakivel a kormányra kerülés esélye érdekében. Bajnai fellépése ehhez konkrét érveket is szolgáltat: Bajnai akkor volt miniszterelnök, amikor megalakították az LMP-t, a cél akkor az volt, hogy leváltsák a „régi rendszert”. Ráaadásul Bajnai nyitva hagyja a lehetőségét annak is, hogy a Milla köré csoportosulók egy napon összefogjanak az MSZP-vel, ami végképp az LMP hitelességi tőkéjét emésztené fel. Miért is engedne tehát a másik LMP az egyik LMP-nek?

3. Pártosodjanak a pártelleneseknek! Aki képviselőket akar küldeni az Országgyűlésbe, akár bevallja, akár nem, szervezett politikai erőként viselkedik. Az LMP, de még a Jobbik példája is arról szól, hogy a rendszerelleneséget a rendszer sikeresen konszolidálja. Ez a rendszerellenesség nézőpontjából az ártatlanság elvesztését jelenti. Ezt azok is tudják, akik rászervezik magukat a Milla-rendezvényére, nehéz elhinni, hogy értelmiségi elitcsoportok által irányított társadalmi egyesületek és csoportok ne tudnák, hogy hivatalos politikai erők korrumpálják őket. Akkor miért engedik?

 

Az összefogás nem önmagában vett érték, hanem

4. A győzelem feltételének tekintett eszköz. A győzelemhez azonban nem elég mechanikusan összeadni a számokat. Az első három pont éppen arról szól, hogy még az összefogásban érdekelt politikai aktoroknak is komoly döntéseket kell meghozniuk a kívánatosnak tartott célhoz vezető eszköz elfogadásához. Ezzel nemcsak nyernek, de veszthetnek is, hiszen az összefogás – ami csupán eszköz – önmagában még nem garantálja a választási győzelmet, viszont komoly árat kell fizetni érte: zárójelbe kell tenni az eddig elvégzett munkát, szakítópróbán kell túlesni, és le kell számolni az ártatlanság illúziójával. Bár a cél világos és egyértelmű: legyőzni Orbán Viktort, ám mégis a cél érdekében meghozandó döntések is befolyásolják a választókat, kihívást adva ezzel a választási matematikusoknak. Miért magától értetődő, hogy az összefogás a baloldali választók számára egyértelműen kívánatos politikai norma lesz?

5. Akadály is lehet. Az értelmiségi elitcsoportok által vezetett lázadásnak általában az a természete, mivel értelmiségiek csinálják, hogy még az egység megszületése előtt repedezni kezd az egység. Általában az események dinamikája következtében megjelennek az összeférhetetlenség jeleként értelmezhető kifogások és nézetkülönbségek. Csak néhány kérdés ezek sorában: Miért is asszisztálna a Milla Bajnai visszatéréséhez, ahhoz a Bajnaihoz, aki éppúgy része a hivatalos politikai elitnek, vagyis a „rendszernek”? A korkedvezményes nyugdíjakért küzdő Szolidaritás hogyan tud közös platformra kerülni a nyugdíjrendszert alapjaiban megnyirbáló kormány miniszterelnökével? Mit fog tenni a Milla, ha egy párt, történetesen az LMP úgy dönt, hogy hivatalosan is részt vesz a társadalmi szervezet október 23-i rendezvényén? Mi történik akkor, ha az ellenzéki összefogás kiegészül majd azzal az MSZP-vel, amely választási együttműködésre törekszik a kizárólag a Gyurcsány Ferenc politikai túlélése érdekében létrehozott Demokratikus Koalícióval? Vagyis: miért is olyan magától értetődő, hogy az összefogást keresők erősítik, nem pedig gyengítik egymást? 

6. Következnek belőle dolgok. Először is, az ellenzéki összefogást az egzisztenciájukat veszélyben érző értelmiségi csoportok kezdeményezik, vagyis saját érdekeik érvényesítéséért a „rendszerellenesek” hajlandóak koalícióra lépni a „rendszer” bizonyos erőcsoportjaival. Akik meg azért hajlandóak egyezkedni az „ártatlanság képviselőivel”, meg a „tiszta kezekkel”, mert éppen a változtatáshoz szükséges legtimációjuk és társadalmi felhatalmazásuk hiányzik. Látszólag a „forradalom” ellen fognak össze, valójában azonban a „konszolidáció” megakadályozása a céljuk, mert ha a következő választást is elbukják, érdekeik komolyan sérülnek. Másodszor, a cél világos: egy Orbán-ellenes választási koalíció létrahozása, ezzel azonban még nem válaszoltak a kormányzóképességet firtató kérdésre. A sokféle akarat, szándék, érték, motívum összeállása a cél elérése után szükségképpen egymás ellenében kell, hogy érvényesüljön, vagyis éppen a kormányzóképesség egyik legfontosabb feltétele, a stabilitás kerülne veszélybe. Vajon miért fogadnánk el a választók, hogy értelmiségi elitcsoportok a saját érdekeik védelmében eszköznek tekintsék őket?

 

Hogy le lehessen győzni Orbánt, ezért kell Bajnai, de

7. Bajnai pályája nem 2009-ben kezdődött. Először is, Bajnai annak a Gyurcsány-kormánynak volt a minisztere, amely felduzzasztotta az államadósságot; a családokat, a közalkalmazottakat, a nyugdíjasokat hátrányos helyzetbe hozó IMF-megállapodást kötött; és amely elveszítve társadalmi támogatottságát és a kormányzáshoz szükséges hitelességet, maga is tevőlegesen járult hozzá a baloldalon azóta is kárhoztatott félelmetes kétharmad létrejöttéhez. Másodszor, az új Messiás teljes neve: Bajnaigyurcsánykóka, nem milliós, hanem valójában milliárdos Messiás. Az összefogást keresők miből gondolják, hogy a választók nem tudják, aki Bajnaigyurcsánykókát teszi meg zászlónak, az a milliárdos oligarchákat követeli vissza a politikába és a kormányba?

8. Bajnai nem válságkezelő. Bajnai nem kezelte, hanem szerepvállalásával maga is előidézte a válságot, sőt tagadta annak létét. „Válságkezelése” arról szólt, hogy betartatta az „önként vállalt” IMF-megállapodás diktátumait, majd békésen továbbállt. Miért gondolnánk, hogy ha visszatérne, nem adóemelés, nyugdíjcsökkentés, közalkalmazotti létszámleépítés lenne ismét a követendő recept?

9. Bajnai nem Férfias. Az eddigi üzletemberi és politikai pályája egész biztos, hogy nem arról szól, hogy ő az az ember, aki kiáll magyarokért, megvédi a magyar emberek érdekeit, vállalja a konfliktusokat, ha kell a harcot a kitűzött célok érdekében. Maga mondta, ő nem politikus, a politikai riválisa se akar lenni senkinek. Akkor tulajdonképpen mit akar?

 

A ráadás:

10. Csak a Fidesz. Magyarországon 2010-ben a baloldal megbukott. Az azt megelőző nyolc év arról szólt, hogy a baloldal nem tudta sikeressé tenni az országot. Ma az ellenzéki összefogás gondolata mögött az egzisztenciájukat féltő értelmiségi elitcsoportok és a hitelességet tőlük remélő baloldali rendszererők kísérlete áll. Jelenleg ez az értelmiségi és politikai elit az Orbán-rendszer vesztese. Az ostromlott erőd minden torzulásával, az olykor az agresszivitás határait súroló stílusproblémáival, a minden kormányzatra jellemző érdekkonfliktusok teremtésével együtt is alkalmasabbnak tűnik a politikai cél, az ország sikerességének helyreállítására, mint a kudarcot előidézők és a rendszeren kívüliek által eddig felkínált alternatíva mutatja. A kormányerők ugyanis már túl vannak azokon a döntési helyzeteken és dilemmákon, amelyek még a közös platformot kereső ellenzék előtt állnak. Nem kell kényszerű kompromisszumokba bocsátkozniuk annak érdekében, hogy cselekvőképessé tegyék magukat. Az egyetlen politikai erő, amely abban a helyzetben van, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen, nem önmagával kell foglalkoznia előbb, hanem az országgal és az emberekkel. Ezt hívják a kormányzóképesség feltételének. Az eredményességét pedig mi mutathatná meg jobban, mint hogy a konszolidáció győztesei többen lesznek-e majd azoknál, akik az új renddel veszítenek? 

Címkék: baloldal,ellenzék,kormányzás,MSZP,LMP,Fidesz,Orbán Viktor,Gyurcsány,Bajnai,Szolidaritás,Milla

A bejegyzés trackback címe:

https://gfg.blog.hu/api/trackback/id/tr714848353

Trackbackek, pingbackek:

Trackback: Mandiner blogajánló 2012.10.15. 16:27:01

Ezt a posztot ajánlottuk a Mandiner blogajánlójában.

Trackback: Korrupt rendszer 2012.10.15. 11:59:03

Szórakoztató Képes ErkölcsTan; A szavazatod értelmetlen, amíg a rendszer korrupt. Egyik pártra sem szavazz, mert a pártok inkább csak akadályozzák a közmegegyezést. Egyik Pártra Sem  

Trackback: Voks és budi 2012.10.15. 11:58:10

Szórakoztató Képes ErkölcsTan. Egyik pártra sem szavazz, mert a pártok inkább csak akadályozzák a közmegegyezést. Az egypárti után, le a többpárti diktatúrával is!   Egyik Pártra Sem

Trackback: Richard Dawkins ateista pápa 2012.10.15. 11:57:29

Dawkins az ateisták pápája eljutott valameddig "Isten" tudományos definiciójának meghatározásában, de aztán meg is torpant. Azt már nem ismerte fel, hogy ez a mém az ateistákat is megfertőzi és azt sem, hogy gyógyítani is lehet. M...

Trackback: Milliós Messiások. Tíz tézis az ellenzéki összefogás kudarcáról 2012.10.15. 08:45:01

Mesterházynak el kell fogadnia Bajnai vezető szerepét, a párt uralására tett eddigi erőfeszítéseit zárójelezve ezzel.

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Szindbad 2012.10.15. 09:00:17

A 10-es pont az egyetlen, amivel nem érdemes vitatkozni. A 10-es pont arról szól, hogy ha a kormányfő Demcsák Zsuzsát akarja kormányszóvivőnek, akkor Demcsák Zsuzsa legyen kormányszóvivő, mert ha nem lesz, akkor az a kormányfő gyengeségét jelenti.

lloyd_george 2012.10.15. 09:16:09

Az ellenzéki összefogással kapcsolatos érvekkel nagyrészt egyetértek. Az LMP valóban nem tudja mit akar, az MSZP pedig valóban 1993-94 szellemét akarná megidézni (vezető szerep), Bajnai pedig, bár én bírom, valóban Gyurcsány lakája volt csupán miniszterelnöksége előtt.

DE: az utolsó pont... a kormány irracionális politikájának messze nem csak a baloldali elit a vesztese, különben GFG nem gondolná, hogy a kormánypárti politikusok népszerűsége legalább 35 % fölé kéne, hogy kússzon? Vagy, hogy le kéne állnia a fiatalok kivándorlásának?

Másrészt azzal az állítással van gondom, hogy a Fidesz már régen megteremtette a kormányképesség előfeltételeit, az ellenzék oldaláról ez hiányzik. Azonban GFG elfelejti, hogy 2014-ig van idő, másrészt azt, hogy az érvei alapján 1998-ban a Fidesz nem kerülhetett volna a kormányra. Ugyanis jó ideig csak Hornék tűntek kormányképesek.

2012.10.15. 10:00:11

"...alkalmasabbnak tűnik a politikai cél, az ország sikerességének helyreállítására, mint a kudarcot előidézők és a rendszeren kívüliek által eddig felkínált alternatíva mutatja."

*ahem*
mármint neked, szerény gondolkodó :)

Plátón 2012.10.15. 10:04:37

Kormányképesség lenne a szavazói döntés iránytüje? Erösen kétlem. Érdemes lenne azon vitázni, illetve azt felmérni a közvélemény kutatóinak, hogy mi mozgatja a választót a kritikus pillanatokban és elötte. Lehetséges, hogy egy koherens illúzió sokkal fontosabb. Ennek megfogalmazásában pedig nincs egység az ellenzéki erök közt. Nehéz elképzelni azt a - legyünk értelmiségiebbek a szóválasztásban - "jövöképet", amely ix-re indít egyszerre egy MSZP, LMP és Jobbik szavazót. Ha utóbbiakat levesszük, még akkor is túl nagy az ellentmondás. Illúziógyártásuk csapdájában fészkelödnek a mostani fiúk. Ezen jó lenne változtatni.

Jack Torrance 2012.10.15. 10:05:38

Kedves GFG, te mindenkepp dugni akarsz?

Az elso nehany ponttal meg egyet is ertek, de utana tokeletesen rossz kovetkezteteseket vonsz le az amugy egesz elfogadhato elozo posztodbol. Meg gyakorlatilag mindenbol.

"az ellenzéki összefogást az egzisztenciájukat veszélyben érző értelmiségi csoportok kezdeményezik"

Lofaszt, az egzisztenciaja a hozzad hasonlo talpnyalokon kivul mindenkinek veszelyben van. Diakok, kozalkalmazottak, orvosok, ketkezi munkasok, parasztok, es igen, sok ertelmisegi is biztos, nekik minde elemi erdekuk, hogy Orban soha tobbet politika kozelebe ne keruljon. Orban a magyar Rocco Siffredi, a maga hatalmas ferfiassagaval. Sajnos az orszagot olyan durvan vegzalja analisan, hogy az meg 4 evet nem birna ki.

Ezert kell az ellenzeki osszefogas, az sajnos a mi tragediank, hogy ehhez tenyleg tokeletesen alkalmatlan ellenzekunk van.
Es az is, sajnos, hogy a jobboldali ertelmiseg (van ilyen?), habar mar tisztan latja, hogy Orban alkalmatlan, a sajat segget feltve meg mindig inkabb kussol es lapul (neha egy-egy kritikat esetleg megereszt, egy kis lefettyel azert a vegen), mint hogy megprobalna tenni valamit azert, hogy jobb legyen. Mert az a helyzet, hogy jobboldal sincs, csak Orban es az o talpnyaloi es haszonelvezoi.

wowerman 2012.10.15. 10:30:34

ez is mekkora bullshit.

gigacherry 2012.10.15. 10:31:47

Kormánypárti wishful thinking.

Geo_ 2012.10.15. 10:37:01

Bajnai annak a Gyurcsány-kormánynak volt a minisztere, amely felduzzasztotta az államadósságot; a családokat, a közalkalmazottakat, a nyugdíjasokat hátrányos helyzetbe hozó IMF-megállapodást kötött;

Az államadósság felduzzasztása 2000-ben kezdődött, majd a teljes parlamenti konszenzussal elfogadott 100 naposokkal nőtt meg, s bármennyire is hibás volt a 2006-os választás előtt az ÁFA-csökkentés, az önmagában nem haladta meg a "szokásos" választási tételt.

De az IMF megállapodás értékelése
a. nagyfokú tájékozatlanság
b. nagyfokú seggnyalás

Hogy Bajnai nem férfias? Talán a nőket kellene megkérdezni - a szerző pocakos idolja neki biztos, hogy jobban bejön.
A 10. ponthoz: téved a szerző - ugyanis a Fidesz nem képes a kormányzásra, ha az lenne, bizonyára gyakorolná - legfeljebb "kormányzóképes".

gigacherry 2012.10.15. 10:38:57

@Jack Torrance: Hozzátaszem: Én, és a munkahelyemen körülöttem ülők elvileg nem lennénk egy hatalomváltás "haszonélvezői", hiszen jól járunk az egykulcsos adóval, a többségünk mégsem szavaz a Fideszre, mert egy ilyen pillanatnyi kis előnyért a legtöbb ember nem adja el a létbiztonságát, az élhető országot, a magántulajdonhoz való jogot, a demokráciát.

ketroot 2012.10.15. 10:45:43

"Jelenleg ez az értelmiségi és politikai elit az Orbán-rendszer vesztese."

MUHAHAHA

doggfather · http://dogg-n-roll.blog.hu/ 2012.10.15. 11:02:13

"Az MSZP, akárhogy is lesz, 2014-ben egészen biztosan jobb eredményt érne el, mint legutóbb, ez kétségtelenül Mesterházy sikere lenne."

miért is kétségtelenül???

És még mindig erőlteti a szerző ezt a férfias marhaságot.

Az, hogy ír egyszer egy hülyeséget, majd arra reagál azt is nehezen lehet megérteni, de, hogy utána az a marhaság/ízléstelenség még tézis alapja is legyen az aztán EPIC.

spinat 2012.10.15. 11:32:27

a 9. pont a legszebb. ha nem lenne már írtam is volna, hogy "és Orbán Viktor szebb, Orbán Viktor férfiasabb".
Minden bizonnyal Merkel is azért olyan sikeres, mert férfias (bár nöisesnek sem mondanám).
Angie, Aingie,

Where will it leed us form here?.

Azért GFG kihagyhatná az elemzéseiböl, hogy OV-be szerelmes, mert az kb az a szint, hogy azért vagyok Real drukker, mert CR szebb, mint Messi.

blah 2012.10.15. 11:44:38

Jó indulás után totális baromságok következnek. Mintha a fidesz életét látnám visszatükröződni az írásból... Ennek megfelelően a 10. pont a legalja az egésznek. A fidesz azért látszik kormányzóképesnek mert egy ember vezérli. Aztán a kormányzásuk csődje meg pont ebből fakad. Persze ezt magyarázhatom a tanácsadójuknak. Talán segítene ha kimondaná, hogy ez a felállás melyik politikai berendezkedésre is hajaz. Segítek, nem a demokrácia a megoldás.
Gondolom a szerző számára is érthetetlen miért nem jönnek a nagy sikerek, most már miért csak 6 év múlva fognak visszakívánkozni a pont Orbán miatt országot váltó magyarok. Ehhez talán el kellene felejteni az unortodox dolgokat és a 8. pontban Bajnainak hibaként felrótt, mégis valójában fenntartható pályára kellene állni. Fenntartható, tudod, amit a jelenlegi káoszpályáról nem lehet elmondani.

belekotty 2012.10.15. 12:03:38

"Az azt megelőző nyolc év arról szólt, hogy a baloldal nem tudta sikeressé tenni az országot."
- és úgy tűnik az új "baloldal" sem tudja. Mert az államkapitalizmus az ugyebár baloldal.
A két év legalábbis ezt mutatja.

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2012.10.15. 12:21:32

"Magyarországon 2010-ben a baloldal megbukott."
A bukás már korábban kezdődött, a 2010-es választásokon csak papírra vetették a szavazók.

Viszont 2010 második felére már a jobboldal is megbukott, az emberek csalódtak, elindult a rendszerváltás utáni legerősebb kivándorlási hullám.

Yumurdzsak 2012.10.15. 12:22:00

a BCE-n is így habzik a szája?

magyar ember teli szájjal 2012.10.15. 12:23:22

nem Férfias, nagy effel, ez ám az elemzés.

Foxtrotty 2012.10.15. 12:23:32

Ellenzéki összefogás helyett lesz majd lepaktálás és árulózás, ha tényleg veszélybe kerül a fideszhegemónia. De az még arrébb van egy kicsit

Foxtrotty 2012.10.15. 12:26:35

@online távmunkás: " elindult a rendszerváltás utáni legerősebb kivándorlási hullám.
"

Érdekes volna látni egy olyan kimutatást, hogy inkább a jobboldali vagy baloldali választók mennek külföldre dolgozni. Mert enélkül (és tapasztalatból is) azt gondolom hogy nincs különbség

ggaborx 2012.10.15. 12:30:24

Az a gond, hogy nincs új definíció. A régieket meg egyre nehezebb felhasználni a skatulyákhoz.

- politikai elit
- értelmiségi elit
- baloldal, jobboldal
- alsó-felső középosztály
- kormánypárti, ellenzéki
- haszonélvezők, kizsákmányoltak

A fenti építőkockákból próbáljátok újra meg újra felépíteni a megváltást, de valahogy ezekből mindig ugyanaz a tákolmány jön ki.

Valójában a közéleti skatulyáknak semmilyen gyakorlati értelme, pláne haszna nincs a jövő építését illetően. Alapvetően minden egyes szervezkedés mögött egyszerű és hasonló emberek állnak, akik a rövidebb-hosszabb távú személyes előnyökért próbálnak hangzatos jelmondatok mögé bújva kiemelkedni a többi közül. Persze a többi is pont ezt csinálja. Ezért aztán kellenek ezek a cimkék, hogy mégis meg lehessen valahogy különböztetni. De a cimke mögött mindig ugyanaz van. Mert a cimkék, a skatulyák valahogy nem változnak.

A rendszert kellene reformálni, nem a skatulyákat újrafelosztani. Én nem hiszem, hogy a kövekező választások után esetlegesen hatalmat szerző bármely új formáció rövid, vagy akár középtávú célja lenne az ország élhetőbbé tétele a széles köz számára. Saját maguk számára biztos.

gomorra 2012.10.15. 12:34:13

Propagálunk propagálunk, kedves gfg?

Hiába, a jelszó ugyanis már régóta: Gyurcsány takarodj, Orbán takarodj!

Bafana 2012.10.15. 12:38:58

"Magyarországon 2010-ben a baloldal megbukott."
Ha egy almát 4 felé végunk, attól még nem lesz 4 db almánk. Van (volt) kb.1 millió baloldali szavazó, ami márcsak biológiai okokból is csökken. Erre jut kb. 8 párt. Én drukkolok, legyen még 8. Mint anno a keresztény-kisgazda kurzus: az mszp kéjelegve nézte, amikor egy újabb kisgazdapárt alakult.
Ahogy elfogy a konc, úgy esnek egymásnak a hiénák. Öröm nézni :)

Online Távmunkás · http://onlinetavmunka.blog.hu 2012.10.15. 12:42:42

@Foxtrotty: A politikailag nagyon erősen beágyazottakon kívül szinte mindenki csalódott. 2010-re vártak, hogy az MSZP-SZDSZ helyett mennyire jobb lett a Fidesz, aztán rájöttek, hogy mégse olyan jó. Mivel nincs alternatíva, egyre többen vannak, akik reménytelennek látják az ország sorsát és ezért költöznek külföldre.

Kurgán 2012.10.15. 13:09:49

Büdös életbe nem szavaztam a szocikra, a Gyurcsányt meg már miniszter korában is rüheltem, de 2014-ben még akár neki is adnék egy x-et. Pedig az az alapállás nálam, hogy a szocikra soha. Hát az elmúlt 2 év után akár a Gyurcsányra is.
A választásokig van még másfél év, addig a Fidesz le fogja magát nullázni. Legalábbis a jelenlegi szavazóinak a 20-30%-át még tuti bukja addig, ha nem többet.

dusomoja 2012.10.15. 13:13:58

@spinat: Akkor fogalmazzunk úgy, Bajnai nem karizmatikus vezető. Még egy beszédet sem képes nomrális hangsúlyozással elmondani papírról olvasva. Mintha nem is akarna vezető lenni (csak ugye a gazdik erőltetik), úgy viselkedik és a kedvencem a technokrata vagyok hiteltelen image kiegészítve a sűrű pislogással.

Jack Torrance 2012.10.15. 13:39:04

@dusomoja: a vezeto es a szonok nem ugyanaz. attol meg vezethet valaki karizmatikusan, hogy szonoknak nem jo.

dicey 2012.10.15. 13:40:19

Nem mintha az első három tézisben ne lenne igazság, de hát ebben a posztban semmi sincs a politikai gondolkodóból. Ilyet a lenézett elemzők írnak, de tudjuk, GFG nem elemző. Elemzésnek itt-ott védhető, de egészében végtelenül elfogult és izzadtságszagú. Amikor GFG a jó és gonosz küzdelmének történetfilozófiai magasságából letéved a gazdaságpolitika, vagy a szimpla hatalomtechnika világába, esetlenül mozog. Persze Carl Schmittnek is le kellett mennie időnként a terepre, hogy kurziválhassa a zsidó jogtudósok neveit. Ennyit erről a Bajnaigyurcsánykókázásról.

Tóth Nándor Tamás 2012.10.15. 13:43:55

Nekem a 8-as pontig tetszik ez az iromány, de sajnos az a pont nem igaz, ez pedig kétségessé teszi az egész elemzést. A probléma itt annak kapcsán jelentkezik, hogy a kitűnő politológus és jogszakértő GFG - úgy látszik - nem ért a közgazdasághoz. Ez az egész kormányra vonatkozik.

Semmiképp nem állítom, hogy egy sikeres kormány működéséhez a gazdaság feltétlen előtérbe helyezése szükséges. De a jelenlegi kormánynak észre kell vennie, valakinek meg kell neki mondania, hogy az átlagemberek nem veszik észre a sikereket, ha a pénztárcájukon nem érzik. Hiába jó a nemzetpolitika, hiába vezetik be az önkéntes munkát az oktatásban és hiába lehet reggel 8-tól este 8-ig ügyeket intézni a kormányablakokban, ha közben a hús ára kilónként a negyedével emelkedett, miközben csökkent a nettó fizetésük az embereknek.

Attól válik valaki az én szememben kormányzóképessé, ha úgy tudja átalakítani az egészségügyet, hogy közben még a gazdaság is nekilódul vagy legalább konszolidálódik. De én abban is benne vagyok, ha előbb fejlődik a gazdaság, utána meg abból a pénzből növeljük az orvosok bérét.

famella 2012.10.15. 13:57:55

Emberek közé kéne menni,kedves gfg!Aztán akkor látná,kik a vesztesek és milyen arányban!Egyre több emberrel találkozom,akik azt mondják,hogy még maguk előtt is félnek bevallani,de nosztalgiával gondolnak a Gyurcsányra...Azért ez rémisztő.
Az emberek félnek,és totális a létbizonytalanság mindenhol.Ez az,ami korábban nem volt.Lopott itt mindenki,csalt,hazudott,semmi új a nap alatt,de a félelem új kategória,szerintem.
Még annyit,nem tudom kinek ütötte meg a fülét,de egyre több helyen hallom,itt is olvasom,legutóbb épp a min.eln.-nél tűnt fel egy beszédében,hogy emlegetik ezt az "új rend"-et.Én nem vagyok nagy összeesküvés hívő,de egyszer belefutottam ezen témába a youTube-on,és őszintén szólva,azóta megborzongok,ha hallom...

buddha 2012.10.15. 13:58:44

na jó,hát annyi elég,hogy Századvég....mennyi pénzt kapsz a Fidesztől,hogy ezt a szart összehord?
amúgy amiből szedsz,kérek én is,ilyet flesht...

maskep 2012.10.15. 14:01:51

@spinat: Ráadásul még hazug is: Bajnait azóta tartom "miniszterelnöknek", mióta Ficoval pillanatok alatt megoldott egy súlyos, heveny vitát. Persze, nem lengetett semmilyen zászlót, nem izmozott, hanem tárgyalt, tett néhány gesztust, főleg stílusban, és leverte a cölöpöket.

Megoldotta: Nem gazdasági válságkezelés, nem megszorongatás, nem IMF, hanem egy váratlan nemzetközi konfliktus lekerekítése. Ez egy politikus dolga, nem?

(Kíváncsi vagyok amúgy, hogy a blogíró mi módon bizonyosodott meg Bajnai "férfiasságáról"...:))

AbsolutGeist 2012.10.15. 14:07:00

"Ezt azok is tudják, akik rászervezik magukat a Milla-rendezvényére, nehéz elhinni, hogy értelmiségi elitcsoportok által irányított társadalmi egyesületek és csoportok ne tudnák, hogy hivatalos politikai erők korrumpálják őket. Akkor miért engedik?"

Nehéz elhinni, hogy az emberek nem tudják hogy a Századvég havi 29 milliót kap Orbántól hogy G Fodor bajtárs Orbán férfiasságát dicsőítse és ezáltal beszélhetünk Hivatalos politikai erők korrumpálásáról

buddha 2012.10.15. 14:12:58

amúgy nem meleg a csávó?mármint gfjodorics?

Alkibiadesz 2012.10.15. 14:23:21

Abban teljesen igaza van GFG-nek, hogy a jelenlegi kormányerők - szervezettség - tekintetében több mérföldes lépéselőnyben vannak az ellenzékhez képest.
Legalább 8 év munkája van abban, hogy a mostani, GFG definiciója alapján értelmezhető, kormányzóképes állapotba hozzák magukat. Ez a hátrányt tényleg nem lehet máról holnapra leküzdeni. A baloldal nagy tragédiája pedig nem is ez a tény, hanem az, hogy képtelenek szembenézni ezzel a ténnyel.

Pedig lenne növekedési potenciáljuk! Abban ugyanis GFG téved, hogy ma többen vannak azok, akik a konszolidálódó?) orbán-rendszer nyertesei, mint vesztesei. Ez az állítás csak akkor igaz, ha azokat is a nyertesek közzé számítjuk, akiket - saját érdekeik ellenére - sikerült meggyőzni arról, hogy elfogadják a jelenlegi kormányzat politikáját.

Ez a mutatvány a jobboldal legfőbb attrakciója, és csakis ez a teljesítmény az ami jelenleg is kormányzóképessé teszi. Ez pedig egészen addig így marad, amíg a baloldalnak nem sikerült a nagy "leleplezés", az hogy a társadalom többsége, saját igazi érdekeit felfedezve , egy baloldali politikát támogasson.

Myrath 2012.10.15. 14:29:24

1. Ha kell hátrébb fog lépni. Miért? 2018-ért!
2. LMP nem tényező szerintem.
3. LMP nem tényező szerintem.
4. Nem lehet összeadni a számokat, da ami erősödik az vonzóvá is válik. Vagyis ha erősödik az összefogás gyengülni fog a fizess!
5. Szerintem a milla a HésH párttá alakulásához asszisztál. A HésH hozza a programot a milla a szavazókat! Hinnnye!
6. Ennek se füle se farka
7-8. Nem fontos, az a fontos mivé válik 2014-ig
9. Buzi-e vagy?
10 Szerintem a hit és ráció relációja az, amit el fog dönteni a választó. Unja már a "higgyé bennem wazze" szlogent, számokra, tényekre, egy jó tervre vágyik! Ha ezt hozza a fizess, akkor nyerő lehet, ha nem bukni fog!

Borenbukk 2012.10.15. 14:38:04

@buddha: Orban Viktorba szerelmes egy kicsit, bar lehet, hogy vonzodasa csak anyagi jellegu.

Jack Torrance 2012.10.15. 15:01:34

@buddha: jobboldali nem lehet meleg

spinat 2012.10.15. 15:09:00

@dusomoja: na és miért is kéne annak lennie?

Miniszterelnök az országot vezeti, vagy talán inkább igazgatja, a karizmatikus vezetö meg a szabadságharcot. Látjuk is hova jutott vele.

Jack Torrance 2012.10.15. 15:22:42

Nezzuk csak meg, peldaul Svajcban milyen karizmatikus vezetok vannak. Altalaban meg a nevuket se tudjuk. Szarul is elnek ott az emberek.

freetibi 2012.10.15. 20:46:47

Ez egy fontos mondat: "Az egyetlen politikai erő, amely abban a helyzetben van, hogy ahhoz, hogy sikeres legyen, nem önmagával kell foglalkoznia előbb, hanem az országgal és az emberekkel."

Éppen ezért fog veszíteni a Fidesz, mert nem foglalkozik az emberekkel. Megvédi ugyan az országot a külföldiektől, ezentúl azonban Simicskának, Csányinak, Demjánnak, Szélesnek focizik. Mindezt sajátosan bunkó, értelmiség, nem-vak-fideszes ellenes stílusban.

GFG jól érvel ezúttal, de nem következik ebből Fidesz győzelem. Nem lesz egyszerű a ballib összefogás, de a Fidesz elporladása olyan esélyt kínál, amely másfél év alatt a megfelelő stratégiára vezeti az ellent. Lehet nem Bajnai lesz a befutó, de hogy nem Orbán, szinte az is biztos.

A konszolidáció esélye elúszott. A baloldal sosem fogja már elfogadni Orbánt, de ezzel a politikával, - amelyet érdemben nem sikerült megújítania, - a jobboldaliak számára is szégyelni valóvá válik.

Jack Torrance 2012.10.15. 21:33:54

@freetibi: "Megvédi ugyan az országot a külföldiektől"

1. a külföld nem támadja az országot
2. a saját mutyijait védi, nem az országot. a külföldiektől és a magyaroktól is

freetibi 2012.10.16. 14:27:18

@Jack Torrance: Szerinted mennyibe került az országnak, hogy 90 után gyorsan meggazdagodott privatizátorok eladták a könnyűipart, a feldolgozóipart, az energia- és a médiaszektort külföldieknek? Politikai 1x1, hogy ma vállalatokon keresztül csatáznak az országok. A Gazprom nem egy szeretetszolgálat például. Nyilvánvaló, hogy a bankadó, vagy a szektoradó is a külföld rosszallását vonta magát, és éppen azért mert milliárdos terhet nem a magyar emberekre, hanem a külföldiekre hárított a kormány.
Amíg a baloldal a külföldiek érdekében továbbra is a már lelepleződött és megbukott liberális demagógiát fogja képviselni, addig Viktor könnyű helyzetben lesz.

freetibi 2012.10.16. 14:29:09

@Myrath: Nem csodálkoznék, ha kiderülne, hogy a Millát eddig is Bajnai pénzelte és/vagy alapította is.

menyusp 2012.10.16. 15:35:30

Kedves Gábor!
Érékeléseddel teljes mértékben egyetértek, ha egyetlen feltételt veszünk alapul.
Ez a feltétel a rendszerváltó elit által 1988-tól megvalósított politikai felépítmény megváltoztathatatlansága. Igen, ha nem sikerül a tervünk, akkor 2014-be ismét a fidesz nyer.
van azonban már most is egy másik megközelítés, egy alternatív politológiai alternatíva. persze, ezt nehéz felfogni, még nehezebb megérteni és azonosulni vele több mint húsz év szellemi terrorja után!
Én a maga 54 évével öreg vagyok, és nehezen találok a felnőtt korosztályokban értőkre. Az ifjúság múlt szemlélete pedig olyan súlyos értelmezési bakikkal tarkított, hogy sokszor elutasítják olvasatlanul az eléjük táruló valóságot.
Egy győztes civil hálózatot építünk, melynek nem lényege orbán leváltása, vagy a választási győzelem, hanem csupán a működés következménye.
Cikked kérdésfeltevése tehát alapvetően rossz, mert az összefogási képesség ne a jelen politikai helyzet következménye, hanem a szociál-feudál-kapitalista magyar torz rendszer egyik következménye, társadalmi fejletlenségének fokmérője, mértéke.
Hibás az a kérdésfeltevés, hogy orbán vagy baloldali összefogás, mert mindkettő ugyanazon torzó alkotórésze csupán.
Ha helyesen akarod megközelíteni 2014-et, azt kérdezd: valódi, plurális népképviseleti demokrácia kell nekünk, vagy az állandó bukással és leépüléssel terhelt pártokrácia továbbélése.
A megoldás készen van, s hogy életképes lesz-e, az a magyar gondolkodó polgárok-szavazók alkalmasságán múlik majd. Felül tudnak-e emelkedni a húszonéves mosópormarketing agymosáson, és el tudják-e utasítani azt, hogy a bukott, alkalmatlan, károkozó-dilettáns rendszerváltó elitet elzavarják a színről.
Ha a megoldásunk érdekel, a menyusp.5mp.eu/web.php?a=menyusp&o=Qm8qBF6PQl
honlap oldalain megtalálhatod a válaszokat.
Ha valamivel nem értesz egyet, vagy kérdésed van, közöld velünk a hálózat mail címein.
Üdv menyus

menyusp 2012.10.16. 15:45:13

Elnézést, a komment-bakik miatt.
A következő mondat lemaradt része azonban értelemzavaró.
A rossz: "Felül tudnak-e emelkedni a húszonéves mosópormarketing agymosáson, és el tudják-e utasítani azt, hogy a bukott, alkalmatlan, károkozó-dilettáns rendszerváltó elitet elzavarják a színről."

Helyesen:

Felül tudnak-e emelkedni a húszonéves mosópormarketing agymosáson, és el tudják-e utasítani azt, hogy a bukott, alkalmatlan, károkozó-dilettáns rendszerváltó elit váltsa meg saját magát, és elzavarják-e őket a politikai színről.

Szerintünk bukott, hibás, felelős emberek nem lehetnek képesek átlépni a múltjukon, és nm lehetnek képesek szembenézni a jövő alternatíváival sem.
üdv menyus

beemtee 2012.10.16. 18:00:28

Az ellenzéki összefogás gondolata mögött nem az "egzisztenciájukat féltő értelmiségi elitcsoportok", hanem az alapvető állampolgári jogaikat féltő, illetve visszaszerezni kívánó, illetve az Orbán kormány szakpolitikai teljesítményét az elégségesnél alacsonyabbra értékelő állampolgárok állnak, akik úgy gondolják nincs ma olyan ellenzéki erő, aki egyedül megnyerhetné a választásokat a Fidesszel szemben.

Di622 · http://www.microglobe.co.uk/nissin-di622-digital-flash-for-canon-eos-ttl-ii-camera-p-5535.html 2012.10.16. 23:17:57

@Jack Torrance:
Na azért vannak olyan értelmiségiek akiknek az egzisztenciája nincs veszélyben ... :-)

A demokratikus kormányzásnak vannak költségei
vastagbor.blog.hu/2012/10/16/koltsegek_772?fullcommentlist=1#comments

h-laci 2012.10.16. 23:18:12

8696 karakter. 2332 forintjával az 20 millió 279 ezer 72 forint.

ennyiért már megéri nyálkásnak lenni.

Aszi 2012.10.16. 23:49:29

Azt hiszem, itt helyénvaló a "bértollnok" megjelölés.

Jack Torrance 2012.10.16. 23:51:15

@Di622: ezért később akár még bajba is kerülhet GFG, szerintem. És nem is sajnálom érte.

Jack Torrance 2012.10.16. 23:54:30

@Di622: nekem csak szegény Zuschlag jut eszembe, pedig mennyivel kevesebb pénzről volt szó...

mozzie 2012.10.17. 09:33:28

www.nepszava.hu/articles/article.php?id=593143

Lenne szíves ezen kitünő "politikai gondolkozó" megosztani velünk a gondolatait ezen témában,

mozzie 2012.10.17. 09:37:04

@freetibi:
freetibi2012.10.16. 14:27:18

A Gazprom nem egy szeretetszolgálat például. Nyilvánvaló, hogy a bankadó, vagy a szektoradó is a külföld rosszallását vonta magát, és éppen azért mert milliárdos terhet nem a magyar emberekre, hanem a külföldiekre hárított a kormány.
-------
Ezt Te komolyan így is gondolod, el is hiszed, avagy mindössze mókás kedvedben csüccsentél le a számítógéped elé?

Myrath 2012.10.17. 12:13:52

varanus.blog.hu/

Varanus üzenete a kis seggnyalónak. Tök ingyen, nem 470000 Ft/oldalért!

Myrath 2012.10.17. 12:18:29

@freetibi: Ez is indifferens ezen relációban. Ami fontos az a hihető stratégia. A hit maradjon a helyén (templom?).

Myrath 2012.10.17. 12:29:28

@freetibi: Butaság!! A bankadó lecsapódott a gazdaságban, folyománya a hitel szűke, a mozdulatlanság.
Populista faszság azt állítani, h a bankadó csak a bankokra hatott és csak a bankokat sújtotta! Sem a politikában, sem a gazdaságban nem létezik fekete vagy fehér, annál inkább a szürke különböző árnyalatai. Világos, a bankadó hozott egy csomó adóforintot...vastaps...de mi a következménye? Új munkahelyek? NEM! Növekedő beruházás? NEM! Növekedő gazdaság? NEM! Akkó miröl is papolsz? El kell fogadni, h Mo önmagában életképtelen!! Persze Te ezt nem fogod elfogadni, de hidd el, bár nemtom hány éves vagy, de az életed rá fog menni erre a magyarkodó, rációt mellőző populista gondolkozásra

Balt 2012.10.18. 12:01:27

Hú, ez nagyon jól összeszedett írás!

Balt 2012.10.18. 12:08:11

@Myrath: 5. "Szerintem a milla a HésH párttá alakulásához asszisztál. A HésH hozza a programot a milla a szavazókat! Hinnnye!"

Egy baj: hogy millásnak, buszos szocinak, lomposnak, Hazug és Hebegősnek 1 db szavazata van csak. De majd megnézzük, a 200 ajánlással szemben sikerül-e a (nem létező) "pártfegyelmet" a komplett ellenzékre kényszeríteni, azaz a gárdista rohanni fog Horváth Alira szavazni, a DK-s meg Zagyva György Gyulára. :))

Balt 2012.10.18. 12:13:04

@gigacherry: Helyes, várjátok csak a megváltó "háromkulcsosat". :)

Balt 2012.10.18. 12:30:21

@famella: "Egyre több emberrel találkozom,akik azt mondják,hogy még maguk előtt is félnek bevallani,de nosztalgiával gondolnak a Gyurcsányra..."

Ezek a 2010-ben lemorzsolódott MSZP-szavazók... Hogy ex-Fidesz-szavazó alig van köztük, arra mérget veszek.

"Új Rend", egyben a Nagy Ellenzéki Összefosás jelképe:
www.youtube.com/watch?v=r91OO8D1Oys

Balt 2012.10.18. 12:56:54

@freetibi: "Amíg a baloldal a külföldiek érdekében továbbra is a már lelepleződött és megbukott liberális demagógiát fogja képviselni, addig Viktor könnyű helyzetben lesz."

A Gáti tanszéken képzett IMF-báb Bajnai pedig a manifesztálódott "külföldi érdek". Más meg a fasorban sem látszik. Nyilván Orbán is bukni fog egyszer, de sztem nem 2014ben. (Mellesleg, ha úgy alakul, még mindig jöhet egy "Ante Portas" cikk és lecserélhetik, bár nem feltétlenül jobb egy kormányzásban megkopott szereplőre. De pl. Áder sikerrel veszi az akadályokat, tehát úgy fest, Brüsszel "surranópálya".)

famella 2012.10.18. 19:45:01

@Balt: "Ezek a 2010-ben lemorzsolódott MSZP-szavazók... Hogy ex-Fidesz-szavazó alig van köztük, arra mérget veszek." -, valószínűleg igazad van,a többségére igaz is,de a legcsalódottabbak azok egyébként,akik mindig a Fideszre szavaztak,és most úgy vélik,ők nem erre adták a voksukat,és a legkevésbé sem ezt várták.És ezzel nagyon sokan vannak így.
Az "új világrend" szerintem is egy vicc,csak feltűnt,hogy egyre gyakrabban hallom!:)

Rólam

G. Fodor Gábor Századvég, stratégiai igazgató Nem elemző vagyok, hanem politikai gondolkodó. Ennek a szerepnek van hagyománya és előképe, de nincs kortárs kontextusa. Az a cél, hogy legyen.

Címkék

Alkotmánybíróság (1) államadósság (1) az önbecsülés kultúrája (2) a lebeszélés kultúrája (3) Bajnai (7) Bajnai Gordon (1) baloldal (7) blogok (1) Brüsszel (1) centrális erőtér (1) centrális politikai erőtér (1) DK (1) Együtt 2014 (3) EGYÜTT 2014 (1) ellenzék (1) első ember (2) értelmiség (1) Ertsey Katalin (1) Európa (1) Eurpai Unió (1) EU csúcs (1) fasizmus (3) férfiasság (2) fiatal konzervatívok (1) Fidesz (4) forradalom (2) Gurmai Zita (1) Gyrucsány Ferenc (1) Gyurcsány (6) Gyurcsány-Bajnai Szövetség (2) háború (1) Haha (2) hazafiság (1) Herczog Edit (1) igazság (1) IMF (2) Jávor (1) Jobbik (1) jobboldal (5) Karácsony (1) Karsay Dorottya (1) kommunizmus (1) kormányzás (4) középosztály (1) közmegegyezés (3) kulturkampf (1) kultúrpolitika (1) Kunhalmi Ágnes (1) liberalizmus (3) LMP (5) machiavellizmus (1) Medgyessy (1) megszorító politika (1) Mesterházy Attila (1) Milla (2) módosító indítványok (1) MSZP (6) nagyvonalúság (1) nemzetegyesítés (1) nemzeti érdek (2) nőiesség (1) Orbán Viktor (2) örülünk vincent (1) összefogás (1) ostromlott erőd (1) parlamentarizmus (1) polgári Magyarország (1) Polgár Dóra (1) politikai gondolkodás (1) progresszív blog (1) reformközgazdaságtan (1) regisztráció (1) rendszerváltás (1) rezsicsökkentés (1) sas-kabaré (1) Scheiring (1) szabadságharc (1) szabad ember (1) Szabó Rebeka (1) szakértő (1) SZDSZ (1) szocialisták (1) szocialista hatalompolitika (2) szocialista párt (3) szocializmus (2) Szolidaritás (1) törvényjavaslat (1) Vadai Ágnes (1) választási eljárás (1) válság (3) válságkezelés (1) varánusz (1) Címkefelhő

Kommentek

  • igorx: Régen voltak a fotelpunkuk Utána jöttek a fotelnácik Újabban a fotelkomcsik (Fidesz) Most meg itt ... (2020.05.28. 22:02) Férfiasság
  • Lepo: Mi baja van ennek a ronda, gnóm kis embernek? Kicsit félek, ha tehetné, orsósféreggé válna, hogy m... (2019.04.18. 11:50) Férfiasság
  • TalpigJimmy: Emberek! Ez egy nagyon frusztrált ember :D Van is mire :D Hogy néz ki a szerencsétlen? (2018.05.30. 20:32) Férfiasság
  • szabik: en internet munkat keresek (2016.03.17. 07:25) Férfiasság
  • Utolsó 20
süti beállítások módosítása